Về Chúng Tôi

BANKGROUP CORP. –là nhà cung cấp công cụ thế chấp toàn cầu chuyên cung cấp Bảo lãnh Ngân hàng (BG) / Thư tín dụng dự phòng (SBLC).
Chúng tôi cung cấp cho các Tập đoàn, Tổ chức, Chính phủ và Doanh nhân các công cụ thế chấp. Chúng tôi luôn hướng tới hỗ trợ và tạo điều kiện cho các hoạt động kinh doanh cho dù chúng liên quan đến giao dịch hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ, đấu thầu, thi công, mua hàng thanh toán trước, thiết kế hoặc lắp đặt thiết bị mới.
Thành công của chúng tôi dựa trên mối quan hệ chặt chẽ với các ngân hànghàng đầu và các dịch vụ dành riêng cho khách hàng.

Sứ Mệnh

Trở thành tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới

Chúng Tôi Là Ai
BANKGROUP CORP

BANKGROUP mang đến cho các Tập đoàn, Tổ chức, Chính phủ và Doanh nhân các công cụ thế chấp.

 • Là Tập Đoàn Tài Chính
 • Thư Tín Dụng Dự Phòng (SBLC)
 • Bảo Lãnh Ngân Hàng (BG)
 • Tài Khoản Tiền Mặt (CA)

PHONG PHẠM (Mr. Happy)
NHÀ SÁNG LẬP/ CHỦ TỊCH

 • Chuyên viên phân tích và phát triển kinh doanh
 • Doanh nhân kinh doanh Domain – Nhà đầu tư, Tác giả
 • Hỗ trợ điều hành và định hướng cho tổ chức.
 • Tạo, giao tiếp và thực hiện nhiệm vụ cho tổ chức.
 • Dẫn dắt, hướng dẫn và đánh giá công việc của các nhà điều hành khác.
 • Kiểm soát tài chính và quản lý dòng tiền.
 • Xây dựng và thực hiện kế hoạch chiến lược, hướng dẫn định hướng của doanh nghiệp.
 • Đánh giá sự thành công của tổ chức.
 • Đại diện cho tổ chức trong các hoạt động với hiệp hội dân sự và chuyên nghiệp.
 • Giao tiếp, giải quyết vấn đề và kỹ năng con người.

Maha Pappan
PHÓ CHỦ TỊCH / GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Số năm kinh nghiệm: 29 năm

Chuyên môn:

 • Tài chính
 • Công nghệ thông tin
 • Dịch vụ thông tin quản lý
 • Quản lý nguồn nhân lực
 • Hợp pháp hóa và đàm phán
 • Quản lý điều hành
 • Lãnh đạo và cố vấn
 • Quản lý tài sản & tín dụng.

TRÂM NGUYỄN
QUẢN LÝ - BỘ PHẬN KHÁCH HÀNG / ĐIỀU HÀNH

Số năm kinh nghiệm: 9 năm

Chuyên môn:

 • Tài chính
 • Kế toán
 • Quản trị
 • Quản lý Nhân sự
 • Dịch vụ & Hệ thống Thông tin Quản lý
 • Kiểm toán & Chiến lược.

NGUYỄN THỊ HỒNGNGA
Manager -QUẢN LÝ - HỢP ĐỒNG Contracts

Đang cập nhật…

17

NĂM KINH NGHIỆM

25

CHUYÊN GIA TƯ VẤN

250

NGHIÊN CỨU MỚI HÀNG NĂM